Pınarbaşı’nda Hayvancılıkla İlgili Önemli Bir Proje Başlıyor

Pınarbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sığırlarda suni Tohumlama yoluyla ile Etçi Ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi başlatıldı.

Proje Kapsamında Suni Tohumlama ekipmanları, simental cinsi kaliteli suni tohumlama boğa sperması, sığırlarda karşılaşılan üreme rahatsızlıklarına tedavisine yönelik hormon, uygun suni tohumlama zamanın tespiti için gerekli ekipman alımını içermektedir.

Projeyle ilçemizde sığır ırklarının ıslahı, Kültür ırkının oranın artırılması kaliteli damızlık ve kasaplık hayvan elde edilmesi, doğal aşım yoluyla geçen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kaliteli ve yılda bir buzağı elde etmek için hormonlarla üremenin kontrol edilmesi ve ekonomik ve karlı bir hayvancılığın yapılması hedeflenmiştir.

Proje uygulayıcısı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik elamanları tarafından işletmeler belirli bir program ve plan dâhilinde ziyaret edecektir. İşletmelerde hayvanların suni tohumlama ve üreme rahatsızlıklarının teşhis ve tedavileri yapılacaktır. İlgili proje 16 ay süreyle uygulanacaktır. Proje sonucunda 1900 adet suni tohumlama uygulaması hedeflenmektir.

İlçemizde 372 adet hayvancılık işletmesi mevcuttur. Suni tohumlama yapılacak dişi damızlık sığır mevcudu 3516 adettir.

2020 yılı suni tohumlama uygulama sayısı 47 adettir. Proje Uygulama aşamasında tüm talep ve ihtiyaçlarla yakından ilgilenilecektir. Bu Projenin ilçemiz hayvancılığına önemli katkıları olacağı değerlendirilmektedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Pınarbaşı Kaymakamlığı